Jak sprzedać firmę, która jest jednoosobową działalnością gospodarczą w Irlandii?

Warto się podzielić?

Zapisz się na newsletter, nic cię nie ominie!

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą jako sole trader w Irlandii i chcesz ją sprzedać, musisz wziąć pod uwagę kilka kwestii prawnych, podatkowych i biznesowych. Sprzedaż firmy nie jest tak prosta, jak sprzedaż towaru czy usługi. Musisz zadbać o to, aby uzyskać jak najlepszą cenę, zabezpieczyć swoje interesy i zakończyć współpracę z klientami, dostawcami i pracownikami w sposób profesjonalny i uczciwy.
Sprzedaż firmy jest złożonym procesem, w którym należy podjąć wiele decyzji i uwzględnić wiele elementów prawnych. Aby zagwarantować bezpieczne i prawidłowe przeprowadzenie transakcji, zarówno sprzedający, jak i nabywca powinni skorzystać z pomocy profesjonalistów, takich jak prawnicy i księgowi.
Musisz wziąć pod uwagę kilka rzeczy, takich jak: wartość firmy i jej potencjał rozwoju; rynek i konkurencja; zainteresowanie i wymagania potencjalnych nabywców; prawne i podatkowe aspekty transakcji, warunki i negocjacje umowy sprzedaży
Zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy muszą wykazać, że firma spełnia wszystkie warunki prawne dotyczące jej produktów i działalności.

Tutaj kilka najważniejszych kwestii, które powinieneś wziąć pod uwagę, jeśli chcesz  sprzedać swoją firmę jako sole trader w Irlandii:

 

  • Zdecyduj, czy chcesz sprzedać całą firmę, czy tylko część jej aktywów. Jeśli sprzedajesz całą firmę, oznacza to, że przekazujesz wszystkie prawa i obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym nazwę firmy, klientów, dostawców, pracowników, umowy, zobowiązania, rachunki bankowe, sprzęt, zapasy, należności i zobowiązania. Jeśli sprzedajesz tylko część aktywów firmy, oznacza to, że nadal jesteś odpowiedzialny za resztę spraw związanych z działalnością gospodarczą, chyba że uzgodnisz inaczej z kupującym.
  • Znajdź potencjalnego kupca. Możesz poszukiwać kupca samodzielnie lub skorzystać z pomocy pośrednika, takiego jak agent nieruchomości, doradca biznesowy lub broker. Pośrednik może pomóc ci w ocenie wartości firmy, przygotowaniu dokumentacji, negocjowaniu warunków i zakończeniu transakcji. Jednak musisz pamiętać, że pośrednik pobiera prowizję za swoje usługi, która może wynosić od 5% do 15% ceny sprzedaży.
  • Przygotuj dokumentację sprzedaży. Musisz sporządzić i podpisać umowę sprzedaży, która określa wszystkie szczegóły transakcji, takie jak cena, termin płatności, gwarancje, zastrzeżenia, klauzule odstąpienia, postanowienia dotyczące pracowników, klientów i dostawców, obowiązki stron po sprzedaży i sposób rozwiązywania sporów. Umowa sprzedaży powinna być sporządzona przez prawnika lub doradcę prawnego, aby zapewnić jej zgodność z prawem i ochronę twoich interesów. Ponadto musisz dostarczyć kupującemu wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące firmy, takie jak zeznania podatkowe, sprawozdania finansowe, umowy, licencje, certyfikaty, polisy ubezpieczeniowe, rejestracja nazwy firmy i dowody własności aktywów.
  • Zapłać podatki i opłaty związane ze sprzedażą. W zależności od rodzaju i wartości sprzedawanej firmy lub jej aktywów, możesz być zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, podatku od zysków kapitałowych, podatku od wartości dodanej (VAT) lub stempla. Musisz również zgłosić sprzedaż do Revenue i anulować swoją rejestrację podatkową jako sole trader. Ponadto musisz zapłacić wszelkie opłaty związane z rejestracją nazwy firmy, przeniesieniem własności nieruchomości lub sprzętu, pośrednictwem lub doradztwem.
  • Zakończ swoją działalność gospodarczą. Po sprzedaży firmy musisz poinformować o tym wszystkich zainteresowanych stron, takich jak klienci, dostawcy, pracownicy, banki, ubezpieczyciele, organy administracji publicznej i inne instytucje. Musisz również zwrócić lub zniszczyć wszelkie dokumenty, znaki, logo, materiały promocyjne i inne elementy związane z nazwą i marką firmy. Ponadto musisz zachować wszelkie dokumenty księgowe i podatkowe dotyczące firmy przez co najmniej 6 lat po sprzedaży, w razie kontroli lub sporu.

Oto kilka kroków, które powinieneś podjąć, aby sprzedać swoją firmę jako sole trader w Irlandii:

1. Jeśli chcesz zamknąć swoją firmę, po prostu musisz przestać działać i poinformować swoich klientów i dostawców o tym. Dodatkowo musisz utrzymać dokumentację finansową i inną na okres 6 lat po zamknięciu.
2. Jeśli używasz nazwy handlowej, należy poinformować CRO w ciągu trzech miesięcy od zaprzestania działalności. Użyj formularza RBN3 (pdf)2.
3. Musisz anulować rejestrację podatkową i VAT w Revenue, korzystając z funkcji „Zarządzaj rejestracjami podatkowymi” w ROS lub wypełniając powiadomienie o anulowaniu rejestracji podatkowej (formularz TRCN1) i przesyłając je do lokalnego urzędu Revenue.
4. Poinformowanie dostawców, klientów i innych stron zainteresowanych o sprzedaży firmy i uzyskanie ich zgody na przeniesienie umów, jeśli jest to wymagane. Jeśli sprzedaż firmy wiąże się z przeniesieniem danych osobowych na nabywcę, to sprzedający i nabywca muszą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych, które mają na celu ochronę prywatności osób, których dane są przetwarzane.
5. Stworzenie strategii sprzedaży oraz uporządkowanie rachunkowości i dokumentacji. Potencjalny nabywca będzie chciał wiedzieć, jak firma sobie radzi finansowo i jakie ma zobowiązania oraz mieć wgląd w ocenę wartości firmy. Wartość firmy zależy od wielu czynników, takich jak jej historia, wyniki finansowe, aktywa i rynkowa konkurencja.
6. Przygotowanie marketingowego materiału sprzedażowego. Ten materiał powinien zawierać ogólny przegląd firmy, jej produktów lub usług, a także jej mocne i słabe strony.

Przykłady dokumentów i prezentacji sprzedażowych biznesu w Irlandii:

Jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądają dokumenty i prezentacje sprzedażowe biznesu w Irlandii, możesz skorzystać z następujących źródeł:

Szablon i przykłady prezentacji sprzedażowej – artykuł z Pipedrive, który pokazuje, jak stworzyć skuteczną prezentację sprzedażową, używając technik opowiadania historii, danych i wizualizacji.

7 niesamowitych przykładów prezentacji sprzedażowych (i jak je skopiować) – artykuł z Yesware, który analizuje siedem udanych prezentacji sprzedażowych z różnych branż i wyjaśnia, dlaczego były tak efektywne.

Dokumenty i informacje wymagane przy sprzedaży firmy – artykuł z BizBuySell, który wymienia podstawowe dokumenty, które powinieneś przygotować i dostarczyć przy sprzedaży firmy, takie jak sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe, umowa sprzedaży i inne.

Dokumenty do sprzedaży firmy – strona internetowa exitadviser.com, która oferuje gotowe szablony dokumentów do sprzedaży firmy, takie jak list intencyjny, umowa poufności, umowa sprzedaży i inne.

Wskazówki dotyczące strategii sprzedaży biznesu w Irlandii, który jest jednoosobową działalnością gospodarczą (sole trader):

Przygotowanie

Pierwszym krokiem jest przygotowanie firmy do sprzedaży. Obejmuje to:

Uporządkowanie rachunkowości i dokumentacji. Potencjalny nabywca będzie chciał wiedzieć, jak firma sobie radzi finansowo i jakie ma zobowiązania.

Ocena wartości firmy. Wartość firmy zależy od wielu czynników, takich jak jej historia, wyniki finansowe, aktywa i rynkowa konkurencja.

Przygotowanie marketingowego materiału sprzedażowego. Ten materiał powinien zawierać ogólny przegląd firmy, jej produktów lub usług, a także jej mocne i słabe strony.

Marketing

Po przygotowaniu firmy należy rozpocząć marketing. Obejmuje to:

Identyfikację potencjalnych nabywców. Potencjalni nabywcy to firmy, które są zainteresowane zakupem firmy o podobnym profilu do sprzedawanej firmy.

Rozsyłanie materiałów marketingowych. Materiały marketingowe powinny być wysyłane do potencjalnych nabywców w celu zainteresowania ich zakupem firmy.

Uczestniczenie w targach i konferencjach. Targi i konferencje to doskonałe miejsca do nawiązywania kontaktów z potencjalnymi nabywcami.

Negocjacje

Po znalezieniu potencjalnego nabywcy należy rozpocząć negocjacje. Obejmuje to:

Omówienie ceny. Cena jest jednym z najważniejszych elementów negocjacji.

Omówienie warunków sprzedaży. Warunki sprzedaży obejmują takie kwestie jak płatność, przekazanie aktywów i umowa o niekonkurencyjność.

Zakończenie transakcji

Po zakończeniu negocjacji należy dopełnić formalności związanych z zakończeniem transakcji. Obejmuje to:

Przygotowanie umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży to dokument, który określa warunki sprzedaży firmy.

Zapłata ceny. Cena powinna zostać zapłacona zgodnie z warunkami umowy sprzedaży.

Przekazanie aktywów. Aktywa firmy powinny zostać przekazane nabywcy zgodnie z warunkami umowy sprzedaży.

Oto kilka dodatkowych porad, które mogą pomóc w zwiększeniu sprzedaży Twojej firmy w Irlandii:


– Zatrudnij doświadczonego doradcę biznesowego. Doradca biznesowy może pomóc firmie przygotować się do sprzedaży, marketingu i negocjacji.


– Potrzebujesz pomocy prawnika. Prawnik może pomóc w opracowaniu umowy sprzedaży i zagwarantować zgodność z prawem transakcji.


– Przygotuj się do negocjacji. Warunki sprzedaży i cena należy negocjować. Przygotuj się do negocjacji.