Granty w Irlandii dla małych i średnich biznesów

Warto się podzielić?

Zapisz się na newsletter, nic cię nie ominie!

W Irlandii jest dostępnych szeroka gama grantów dla małych i średnich firm. Poniżej znajdziesz przegląd niektórych programów tego typu wsparcia finansowego:

Lokalne Biura Przedsiębiorczości (Local Enterprise Office):

Lokalne Biura Przedsiębiorczości oferują szeroki zakres doświadczenia, umiejętności i usług dla osób zainteresowanych zakładaniem nowego biznesu lub już prowadzących działalność gospodarczą. Wspierają przedsiębiorców, począwszy od start-upów po firmy, które chcą się rozwijać.

Program Mikrofinansowania: Dla mikroprzedsiębiorstw w Irlandii (start-upów i firm rozwijających się) dostępne są pożyczki w wysokości od 5 000 do 25 000 euro na komercyjnie opłacalne projekty. Oprocentowanie jest komercyjne, a pożyczkobiorcy muszą mieć siedzibę w Republice Irlandii, zatrudniać mniej niż 10 pracowników i osiągać obrót poniżej 2 milionów euro rocznie.

Program Gwarancji Kredytowej: Oferuje częściową gwarancję rządu (80%) dla dostawców finansowych, którzy udzielają kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz producentów rolnych. Ma na celu zachęcenie dostawców finansowych do wspierania dostępności dodatkowej płynności dla irlandzkich firm.

Enhanced Future Growth Loan Scheme:

Ten program umożliwia uzyskanie pożyczek o wartości do 800 milionów euro na okres 7-10 lat. Jest dostępny dla uprawnionych firm w Irlandii, w tym tych z sektora rolnictwa i rybołówstwa, które planują strategiczne inwestycje.

Strategic Banking Corporation of Ireland (SBCI):

SBCI oferuje pożyczki dla MŚP o oprocentowaniu niższym o 2% w porównaniu z rynkowymi stawkami. To atrakcyjna opcja dla firm, które potrzebują finansowania na rozwój.

Inne wsparcie finansowe:

Vouchery Innowacyjne: Wartość 5000 euro na badania i rozwój współpracy z wybranymi dostawcami wiedzy.

Competitive Start Fund: Dla start-upów w fazie początkowej.

New Frontiers: Program akceleratora dla przedsiębiorców.

Program Business Start-Up Grant Priming

Program Business-Start-Up-Grant-Priming to grant przeznaczony dla mikroprzedsiębiorstw, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Oto kluczowe informacje na jego temat:

Warunki udziału:

Grant jest dostępny dla mikroprzedsiębiorstw w ciągu pierwszych 18 miesięcy od rozpoczęcia działalności.

Kwalifikują się jednoosobowe działalności gospodarczespółki partnerskie lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które spełniają następujące kryteria:

Przedsiębiorstwo nie zatrudnia więcej niż 10 pracowników.

Przedsiębiorstwo działa w sferze komercyjnej.

Istnieje rynek na produkt/usługę oferowaną przez przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo ma potencjał wzrostu na rynkach krajowych i/lub eksportowych oraz potencjał tworzenia nowych miejsc pracy.

Wsparcie finansowe:

Maksymalny grant wynosi 50% inwestycji lub 150 000 euro, zależnie od tego, która z tych kwot jest niższa.

Wydatki mogą być uwzględnione w następujących kategoriach:

Wyposażenie kapitałowe

Koszty wynagrodzeń

Koszty konsultacji, innowacji i marketingu

Ogólne koszty operacyjne

Dodatkowe informacje:

Wszystkie granty o wartości większej lub równej 50 000 euro lub o łącznej wartości 100 000 euro w ciągu trzech lat wymagają zatwierdzenia przez Enterprise Ireland.

W przypadku projektów wykazujących potencjał do przekształcenia się w przedsięwzięcia objęte wsparciem Enterprise Ireland, maksymalny grant wynosi 80 000 euro lub 50% inwestycji, zależnie od tego, która z tych kwot jest niższa.

W ramach limitu 50%, maksymalny grant wynosi 15 000 euro na każde pełnoetatowe miejsce pracy utworzone w wyniku wsparcia.

Kto może skorzystać?:

Program jest dostępny dla mikroprzedsiębiorstw, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. To doskonała okazja, aby uzyskać wsparcie na początkowym etapie rozwoju firmy.

Program Business-Start-Up-Grant-Priming to grant przeznaczony dla mikroprzedsiębiorstw, które rozpoczynają działalność gospodarczą w Irlandii. Oto warunki, które trzeba spełnić, aby zakwalifikować się do tego programu:

Okres kwalifikacji:

Firma musi być mikroprzedsiębiorstwem i rozpocząć działalność w ciągu pierwszych 18 miesięcy od założenia.

Kwalifikują się jednoosobowe działalności gospodarczespółki partnerskiespółki z ograniczoną odpowiedzialnościąspółdzielnie oraz partnerstwa.

Wsparcie finansowe:

Maksymalny grant wynosi 50% inwestycji lub 150 000 euro, zależnie od tego, która z tych kwot jest niższa.

Grant może pokryć część kosztów wynagrodzeń oraz 50% kosztów innych wydatków (bez VAT), takich jak wyposażenie kapitałowekoszty konsultacjiinnowacji i marketingu.

Bez wymogu spłaty:

Grant przyznawany jest na zasadzie pełnej dotacji i nie wymaga spłaty.

Proces aplikacyjny:

Przed poniesieniem jakichkolwiek wydatków, firma musi złożyć wniosek o grant.

Warto skonsultować się z Biurem Przedsiębiorczości przed złożeniem wniosku.

Wydatki poniesione przed datą złożenia wniosku nie kwalifikują się do grantu.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do grantu:

Koszty wynagrodzeń: Dotyczą pierwszego roku zatrudnienia. Grant jest wypłacany w dwóch ratach: na początku zatrudnienia i po sześciu miesiącach.

Wyposażenie kapitałowe: Obejmuje wyposażenie przestrzeni biurowej, sprzęt biurowy, maszyny itp.

Koszty konsultacji, innowacji i marketingu: Mogą obejmować opakowania, broszury, karty biznesowe, targi, rozwój strony internetowej i inne działania marketingowe.

Kontakt z Biurem Przedsiębiorczości:

Przed złożeniem wniosku warto skonsultować się z doradcą biznesowym.

Więcej informacji na temat programu Business-Start-Up-Grant-Priming 

Program GradStart

Program GradStart oferuje firmom klientom Local Enterprise Office wsparcie finansowe w celu zatrudnienia wybitnych absolwentów i rozwinięcia potencjału kadrowego. Oto kluczowe informacje:

Cel programu:

Program GradStart ma na celu wspieranie wzrostu i konkurencyjności firm poprzez zatrudnienie absolwentów do realizacji konkretnych projektów związanych z planem rozwoju firmy.

Warunki udziału:

Firma może zatrudnić do 3 absolwentów jednocześnie na pełny etat na okres 24 miesięcy.

Absolwenci mogą pracować w dowolnym obszarze oprócz sprzedaży i marketingu.

Wsparcie finansowe:

Firma otrzymuje wsparcie finansowe w wysokości 30 000 euro (czyli 15 000 euro rocznie) lub 50% kosztów wynagrodzenia indywidualnego absolwenta, zależnie od tego, które z tych kwot jest niższe.

Dla absolwentów posiadających biegłą znajomość języka, wsparcie wynosi 42 000 euro (czyli 21 000 euro rocznie na maksymalnie dopuszczalne wynagrodzenie 30 000 euro rocznie) lub 70% kosztów wynagrodzenia indywidualnego absolwenta, zależnie od tego, które z tych kwot jest niższe.

nne korzyści:

Firma może korzystać z platformy gradhub.ie, dedykowanej rekrutacji absolwentów przez Enterprise Ireland.

Kto może skorzystać z programu GradStart?

Program GradStart jest przeznaczony dla firm klientów Local Enterprise Office, które chcą wdrożyć innowacyjne rozwiązania dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanych absolwentów. To doskonała okazja, aby wzmocnić zespół i przyspieszyć rozwój firmy.

Więcej informacji na temat kwalifikacji, procesu aplikacyjnego i składania wniosków znajdziesz na stronie Local Enterprise Office 

Proces aplikacji

Warto skonsultować się z Local Enterprise Office  przed złożeniem wniosku.

Wydatki poniesione przed datą złożenia wniosku nie kwalifikują się do grantu.

Trading Online Voucher Scheme

Trading Online Voucher Scheme pomaga małym firmom zatrudniającym do 10 pracowników w rozpoczęciu działalności online oraz zwiększeniu sprzedaży i zdobycia nowych rynków!

Dofinansowanie w wysokości do 2500 Euro (Program Trading Online Voucher Scheme) jest dostępne dla małych i średnich irlandzkich przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat Trading Online Voucher.

Inne granty i programy wsparcia dla start-upów w Irlandii

Inwestycje Venture Capital (VC):

W Irlandii działa wiele firm venture capital, które inwestują w innowacyjne start-upy. Jeśli masz pomysł na nowatorski produkt lub usługę, warto poszukać inwestora VC.

Innowacyjne Finansowanie Przedsiębiorstw (Innovative Enterprise Funding):

Programy takie jak Horizon 2020 oferują finansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. To doskonała opcja dla firm, które pracują nad nowymi technologiami.

Programy Akceleratorów i Inkubatorów:

Wspierają start-upy poprzez mentorowanie, dostęp do sieci kontaktów, przestrzeń biurową i czasami finansowanie. Przykłady to NDRCDogpatch LabsWayra i inne.

Programy Branżowe:

W zależności od sektora, w którym działa Twój start-up, istnieją specjalne programy wsparcia. Na przykład BioExel dla firm biotechnologicznych czy Propeller Shannon dla firm związanych z lotnictwem.

Programy Badawcze i Rozwojowe:

Enterprise Ireland oferuje wsparcie finansowe dla projektów badawczo-rozwojowych. Jeśli Twój start-up działa w sektorze technologicznym, warto zwrócić uwagę na te programy.

Programy Eksportowe:

Jeśli planujesz ekspansję na rynki zagraniczne, warto skorzystać z programów wsparcia eksportowego. Enterprise Ireland oferuje takie wsparcie.

Programy Dla Młodych Przedsiębiorców:

New Frontiers to przykład programu akceleratora dla młodych przedsiębiorców. Oferuje wsparcie finansowe i szkolenia.

Warunkiem koniecznym w procesie aplikacji powyższych grantów jest przedstawienie planu biznesowego.
Digital Lotus pomoże Ci w napisaniu planu biznesowego oraz w procesie składania wniosków grantowych, aby skorzystać z  dofinansowania.
Pamiętaj, że każdy program ma swoje własne kryteria i warunki. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą i wybrać najodpowiedniejsze wsparcie dla swojego start-upu. Powodzenia w rozwijaniu swojego biznesu! 🌟